maištininkai

Achėjas – Mažosios Azijos karalius

Paskelbta Atnaujinta

Šįkart noriu pristatyti labai mažai kam žinomą žymų Antikos žmogų Achėją. Ne tik jo gyvenimo įvykiai seniai nugrimzdę į užmarštį – jo atvaizdai taip pat išlikę vos keli pasaulyje. Šis galingas ir kiek pasipūtęs žmogus buvo labai galingas, bet, kaip parodė istorija, jo priešininkai pasirodė esantys dar galingesni. Drąsusis maištininkas sulaukė liūdno gyvenimo galo, šis momentas taipogi apipintas gandais.

Mažosios Azijos karalius nuo 220 iki 213 m. p. m. e. Žinomos tik trys monetos su šio avantiūristo profiliu. Tolimas Antiocho III Siro Didžiojo giminaitis, Achėjas iš pradžių sėkmingai kariavo už jį, o paskui pats pasiskelbė karalium. Jo rezidencija buvo Sardai. Čia jis ir kaldino monetas, vaizduojančias jį su karaliaus diadema. Nepaisydamas ano meto mados, jis nešiojo barzdą: tikriausiai buvo apsiskelbęs tiktai tada vėl pradėsiąs skustis, kai pasieksiąs savo tikslą — Sirijos karaliaus karūną.

Tačiau greitai likimas ėmė pliekti maištininką. Išdavikų sukaustytas grandinėmis, Achėjas buvo paguldytas
prie Antiocho kojų, ir šis jį barbariškai nubaudė: nupjovė jam nosį, ausis, lūpas ir liežuvį, nukirto rankas,
paskui galvą ir dar nukryžiavo. Šitaip baigė gyvenimą „galingiausias ir daugiausia kėlęs baimės iš ano meto
Mažosios Azijos karalių bei dinas tų“ (Polibijas. Istorija, 4, 48, 12).

Buvo sunaikinti ne tik jo atvaizdai, bet ir monetos, išskyrus vieną kitą, kaip šis auksinis stateras ir dvi tetradrachmos, išlikusios ligi mūsų dienų.

Achėjas