Antika

Istorinės asmenybės – keltų princesė Adobogiona

Paskelbta Atnaujinta

Istorinės asmenybės

Istorinės asmenybės kelia žmonėms susidomėjimą, nes iš jų nuotykiai įkvepia ne mažiau nei romanų veikėjų poelgiai. Šį kartą – apie Antikos istorinės asmenybės, keltų princesės Adobogionos gyvenimą. Adobogiona gyveno apie 60 m. p. m. e. ir buvo Deiotaro, Mažosios Azijos keltų tolistobogų valdovo, duktė. Kai 1912 m.

Pergame buvo rastas moters statulos biustas, dėl negraikiškos išvaizdos jį buvo mėginta sieti su Adobogiona, nes šis vardas buvo užrašytas ant vieno statulos cokolio, aptikto kaip tik toje pat vietoje — Heros Bazilėjos šventykloje. Tačiau Albertas Ipelis atmetė šią hipotezę, nes skulptūrinis portretas nebuvo nė kiek panašus į Adobogionos monetinį atvaizdą. Vis dėlto 1953 m. Valteris Halandas sugebėjo įrodyti, jog ant monetos pavaizduotoji Adobogiona gyvenusi vėliau. Taigi biustas greičiausiai vaizduoja Adobogioną, Brogitaro žmoną. Šis keltų kilmingas valdovas už „didelius pinigus“ Romoje nusipirko karaliaus titulą ir buvo „romėnų tautos draugas“.

Šit kaip pasikeitė situacija Romoje nuo to laikorpio, kai Pergamo karalius Atalas I III a. p. m. e. pabaigoje nugalėjo įsiveržusius keltus. Jau Adobogionos tėvas Deiotaras nuolat lankydavosi Romoje ir buvo susidraugavęs su Sula, Lukulu, Pompėjumi, Cezariu, Antonijumi, o ypač su Ciceronu. Atėniečiai pagerbė šį graikiškos kultūros žmogų statula. Adobogiona portrete vaizduojama kaip graikė, tiktai šiurkštoki veido bruožai leidžia spręsti apie jos keltišką kilmę

Achėjas – Mažosios Azijos karalius

Paskelbta Atnaujinta

Šįkart noriu pristatyti labai mažai kam žinomą žymų Antikos žmogų Achėją. Ne tik jo gyvenimo įvykiai seniai nugrimzdę į užmarštį – jo atvaizdai taip pat išlikę vos keli pasaulyje. Šis galingas ir kiek pasipūtęs žmogus buvo labai galingas, bet, kaip parodė istorija, jo priešininkai pasirodė esantys dar galingesni. Drąsusis maištininkas sulaukė liūdno gyvenimo galo, šis momentas taipogi apipintas gandais.

Mažosios Azijos karalius nuo 220 iki 213 m. p. m. e. Žinomos tik trys monetos su šio avantiūristo profiliu. Tolimas Antiocho III Siro Didžiojo giminaitis, Achėjas iš pradžių sėkmingai kariavo už jį, o paskui pats pasiskelbė karalium. Jo rezidencija buvo Sardai. Čia jis ir kaldino monetas, vaizduojančias jį su karaliaus diadema. Nepaisydamas ano meto mados, jis nešiojo barzdą: tikriausiai buvo apsiskelbęs tiktai tada vėl pradėsiąs skustis, kai pasieksiąs savo tikslą — Sirijos karaliaus karūną.

Tačiau greitai likimas ėmė pliekti maištininką. Išdavikų sukaustytas grandinėmis, Achėjas buvo paguldytas
prie Antiocho kojų, ir šis jį barbariškai nubaudė: nupjovė jam nosį, ausis, lūpas ir liežuvį, nukirto rankas,
paskui galvą ir dar nukryžiavo. Šitaip baigė gyvenimą „galingiausias ir daugiausia kėlęs baimės iš ano meto
Mažosios Azijos karalių bei dinas tų“ (Polibijas. Istorija, 4, 48, 12).

Buvo sunaikinti ne tik jo atvaizdai, bet ir monetos, išskyrus vieną kitą, kaip šis auksinis stateras ir dvi tetradrachmos, išlikusios ligi mūsų dienų.

Achėjas